OTURMA İZNİ ALMAK HERKESİN HAKKI

WWW.OTURMAİZNİ.İNFO

YABANCILAR UZUN SÜRELİ OTURMA İZNİ

 

Yabancılar Oturma İznini Uzun Süreli Alması
1.Dilekçe (4M tarafından hazırlanacakve gönderilecektir)
2.Beyanname Formu (4M tarafından hazırlanacaktır)
3.4 adet Fotoğraf
4.Pasaportun aslı ve fotokopisi (Resimli ön yüzü – Türkiye’ ye son
giriş tarihini gösterir sayfaları)
5. Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım
belgesi
6.Önceki yıllarda alınmış oturma izni varsa oturma izni aslı
ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
7. Vekaletname

 GEREKLİ OLAN DİĞER BİLGİLER:
 Varsa önceden alınmış oturma iznindeki değişiklik bilgiler
 Oturma izninde yer alan ikamet adresi
Oturma izninde yer alacak telefon numarası
 Anne adı
 Baba adı
 Uyruğu
 Milliyeti
 Medeni Hali (Yabancı ile evli / T.C. vatandaşı ile evli / Bekar)
 Yabancının yurt dışındaki ikamet adresi
 Yabancının yurtdışındaki irtibat telefonları
 PASAPORTUN;
Verildiği yer
Numarası
Türü
SAĞLIK SİGORTASI
YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI