OTURMA İZNİ ALMAK HERKESİN HAKKI

WWW.OTURMAİZNİ.İNFO

YABANCILAR OTURMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

YABANCILAR OTURMA İZNİ

Yabancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler


Dilekçe  ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. ) 
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet ) 
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.) 
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak ) 
Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi. 
Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize. 
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak) 
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak) 
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi 
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi. 
yabancılar oturma izni ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. ) 

SAĞLIK SİGORTASI
YABANCILAR İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI